- Nu en del av BEVI-gruppenDin kontakt när det gäller drivsystem

HEM / Referenser / Referenser VA

Referenser - VA

Här följer några exempel på det vi har gjort!

HVAC

VA

Industri

Välj branch igenom att klicka på respektive bild för att läsa mer om DrivHusets installationer, drifttagningar och lösningar runt om i Sverige. Innehållet kommar att utökas regelbundet!

DrivHuset uppgraderar äldre likströmsdrifter på VA-verken

DrivHuset levererar elmotor och frekvensomriktare när äldre likströmsdrifter för pumpar byts ut. Gamla slitna likströmsdrifter är vanliga på våra VA-verk och när dessa byts ut väljer man idag att byta till frekvensomriktardrift. DrivHuset levererar då både frekvensomriktare och elmotor i ett komplett paket med adapterplatta för elmotorn där det behövs.

DrivHuset kan även erbjuda hjälp med idrifttagning och även utbildning så att utbytet kan ske så smidigt som möjligt. Vi levererar även alla typer av givare för styrningen av pumpen såsom tryckgivare, temp.givare, nivågivare, flödesmätare och andra vid behov.

Tryckreglering av renvatten i kaskad med alternering

DrivHuset har levererat frekvensomformare och tryckgivare för tryckreglering och styrning av två pumpar i kaskad och med alternering via inbyggt veckour. Båda pumparna styrs i det här fallet med var sin frekvensomformare och dubbla tryckgivare för extra hög driftsäkerhet. Räcker inte en pump till, startas den andra som slav på ett fast varvtal. Alternering sker 2 ggr per vecka och då blir den andra frekvensomformaren master.

Om den ena pumpen stoppar pga fel eller annan orsak startar den andra automatiskt. All intelligens finns som standard inbyggd i frekvensomformarna och det behövs inte något apparatskåp.

DrivHuset levererar pumpstyrningar till Katrineholm

Katrineholms kommun investerar drygt 170 mkr i den nya vattenförsörjnings-anläggningen som ska stå färdig till sommaren 2011.

Då kommer Katrineholm och Vingåker att kunna försörjas med dricksvatten baserat på ett mycket bra grundvatten från Forssjö. Katrineholm kan även försörja andra grannkommuner med vatten från den nya täkten.

Master Follower drift för lägsta energiförbrukning

Frekvensomformare med inbyggd pumpstyrning styr tre pumpar i kaskad i en tryckstegringsstation för renvatten med Master-Follower logik. Pumpstyrningen integreras i en av frekvensomriktarna och styr sedan alla pumpar. En tryckgivare installeras och kopplas in i pumpmodulen. Trycket hålls konstant med en till tre pumpar beroende av behovet. Man uppnår på det sättet ett stort flödesområde med minsta möjliga energiförbrukning.

I den här anläggningen är det tre pumpar men upp till fem pumpar kan styras. Samtliga pumpar styrs med var sin frekvensomriktare och när de är i drift kör de på samma varvtal. I princip finns inget behov av något apparatskåp för pumstyrningen. Möjligen några vred om Hand - Auto önskas.

In och urkoppling av pumpar optimeras adaptivt av pumpstyrningen för att uppnå lägsta energiförbrukning och minsta tryckförändring för varje specifikt system. Det betyder att pumpstyrningen själv hittar de optimala varvtalen för in och urkoppling av pumpar. Alternering sker vid in och urkoppling så att pumparna får samma drifttid.

Anläggningen på bilden finns hos Örebro kommun.

 

Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden    Telefon: 0142 - 29 06 60    E-post: info@drivhuset.nu

© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade   |   Om cookies   |   Sitemap   |    Användarvillkor   |   Säkerhetspolicy   |   Miljöpolicy