- Nu en del av BEVI-gruppenDin kontakt när det gäller drivsystem

HEM / Energibesparing

Energibesparing

"Det går att spara in ett helt kärnkraftverk..."

Enligt Energirådgivarna, kan vi spara eller frigöra minst 25 TWh elenergi per år, bara genom att varvtalsstyra alla fläktar som idag körs inom svensk industri...ett helt kärnkraftverk...! Med redan känd teknik...!

Räkna på din egen anläggning

kW

timmar

kr

%

kr

Kostnad? Kontakta oss.

Hur är detta möjligt?

Jo, det beror på att alla frekvensomriktare tillför elmotorn precis så mycket elenergi som behövs i varje driftpunkt. Verkningsgraden hålls därför på högsta nivå i hela varvtalsområdet. (OBS! Ett fläktaggregat med frekvensomriktare och PM-motor har alltid bättre verkningsgrad än ett EC styrt aggregat )

Elmotorer är dimensionerade för max belastning. Många elmotorer går på direkt nätdrift och därmed på fullt varvtal utan att det behövs. När det gäller pump och fläktdrifter sker regleringen i sämsta fall genom strypning med spjäll eller ventiler. Det är ungefär som att köra bil med gasen i botten och reglera hastigheten med bromsen, dvs. mycket oekonomiskt. 

Genom att istället styra pumpens/fläktens varvtal efter behovet kan man göra betydande energibesparingar, eftersom effektbehovet minskar med kubiken på det minskade varvtalet (flödet). En sänkning av varvtalet med 20% halverar energiförbrukningen! De flesta fläktar och pumpar har ett genomsnittligt varvtalsbehov, över ett år, som är mindre än 75%. Besparingspotentialen är enorm! 

Faktum är att man kan göra betydande energibesparingar i alla elmotordrifter. Även där belastningen kräver konstant vridmoment över hela varvtalsområdet, som för transportbanor, hissar och olika maskiner. Här är förhållandet mellan varvtal och energiförbrukning mer eller mindre linjärt. En sänkning av varvtalet med 20% ger en besparing med 20%. 

Tänk även på att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Totalverkningsgraden blir aldrig högre än verkningsgraden hos komponenten med den lägsta verkningsgraden. Välj därför alltid produkter och komponenter med så hög verkningsgrad som möjligt. Moderna frekvensomriktare har idag en verkningsgrad på 98%.

Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden    Telefon: 0142 - 29 06 60    E-post: info@drivhuset.nu

© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade   |   Om cookies   |   Sitemap   |    Användarvillkor   |   Säkerhetspolicy   |   Miljöpolicy