- Nu en del av BEVI-gruppenDin kontakt när det gäller drivsystem

HEM / Referenser / Referenser Industri

Referenser - Industri

Här följer några exempel på det vi har gjort!

HVAC

VA

Industri

Välj branch igenom att klicka på respektive bild för att läsa mer om DrivHusets installationer, drifttagningar och lösningar runt om i Sverige. Innehållet kommar att utökas regelbundet!

DrivHuset levererar Bauer växelmotorer med frekvenomformare till Lantmännen Mills

Lantmännen Mills byter ut sina gamla slitna likströmsdrifter till nya Bauer växelmotorer och nya frekvensomriktare. De gamla likströmsdrifterna levererades någon gång på 80-talet och har varit idrift i mer än 20 år. Nu var det dags att göra ett kontrollerat förebyggande underhåll för att undvika onödiga driftstopp och att säkra driften många år framåt.

Att valet föll på Bauer växelmotorer beror inte på en slump utan på att de gamla växelmotorerna också var Bauer och att de fungerat utan problem i alla dessa år.

DrivHuset blandar cocosbollar hos Cocandy i Åstorp

Drivhuset har levererat komplett automatik för in-line blandning av äggvita och sockerlösning för tillverkning av cocosbollar hos Cocandy i Åstorp.

Blandningen sker med pumpar och dessa måste styras så att ett exakt förhållande mellan ingredienserna erhålls. Kravet i denna anläggning är bättre än 1% noggranhet.

Flödet av äggvita och sockerlösning mäts noggrant med Siemens flödesmätare och DrivHusets blandningsmodul reglerar pumparna så att exakt rätt blandning erhålls. Pumparna styrs med frekvensomriktare.

DrivHusets blandningsmodul kan användas på alla flytande medier. Noggranheten är ofta så hög som några få promille. Vi kan både blanda batch eller in-line. Vi blandar miljöbränsle, olika kemikalier, doserar kemikalier inom VA, blandar sylt och yoghurt mm.

I leveransen ingick även idrifttagning och information till driftpersonalen.

DrivHuset sponsor på Marks Gymnasium

DrivHuset deltar som sponsor i ett projekt på Marks Gymnasium för att ge eleverna på både Elprogrammet och Teknikprogrammet möjlighet att labba i en modern industrianpassad robotanläggning. Man samarbetar i detta projekt med Högskolan i Borås som också utnyttjar anläggningen. Startskottet för moderniseringen av utrustningen var ett stipendium från Swedbank Sjuhärad.

Anläggningen består förutom av en 3-axlig portalrobot även en 6-axlig ABB robot. DrivHuset har bidragit med drivsystem för de tre motordrifterna i portalroboten. Det är tre frekvensomformare Danfoss VLT Automation Drive med programmerbar Motion Controler inbyggd som nu är på plats.

Skolan har nu både kursutbud, kompetens och en modern industrianpassad robotanläggning för utbildning av framtidens automationstekniker. Vi är stolta att kunna delta i denna satsning.

DrivHuset i bevattningsanläggningar

DrivHuset kan leverera  pump, pumpstyrning, frekvensomformare, tryckgivare, tryckvakt och program för mobila bevattningsanläggningar.

Funktioner:
Vid start aktiveras rörfyllningsfunktionen som fyller systemet med vatten med minimala tryckslag. När rören är fyllda går den automatiskt över på tryckreglering och bevattningen kan starta. Om bevattningen och flödet stoppas vid t.ex. flytt av spridare stoppas pumpen och går i viloläge. När bevattningen återupptas startar den igen.

Pumpstyrningen mäter automatiskt upp pumpkurvan och lagrar den för att kunna detektera torrkörning och slangbrott för att då kunna stoppa, ge larm och skydda utrustningen.

Hör av Er för mer info.

DrivHuset styr pumpar för lastning och lossning av olja

Här utnyttjas verkligen frekvensomformarens inbyggda logik. En reversibel pump för lastning och lossning av tankbilar ska tryckregleras på sugsidan för att unvika kavitation.

Två tryckgivare monteras eftersom sugsidan växlar när pumpen reverseras. Tryckgivarna ansluts direkt i frekvensomformaren och den inbyggda PID regulatorn ser till att undertrycket är stabilt.

Signalerna från tryckgivarna speglas till styrsystemet och de enda signaler som kommer från lastdatorn är "Starta lastning" och "Starta lossning".

Frekvensomriktare förprogrammerad av DrivHuset.

Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden    Telefon: 0142 - 29 06 60    E-post: info@drivhuset.nu

© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade   |   Om cookies   |   Sitemap   |    Användarvillkor   |   Säkerhetspolicy   |   Miljöpolicy