HEM / Webbshop / Elmotorer - BEVI

Elmotorer

2021-03-18

Materialpristillägg, uppdateras löpandes

"Som ni säkert har noterat och fått till er genom olika medier så har råvarupriserna det senaste halvåret rusat i höjden och nu nått i det närmaste extrema nivåer. Det gäller främst koppar, aluminium, stål, gjutjärn och elektroplåt som är det som stigit mest i pris. De höga råmaterialpriserna medför en ökad kostnad. Som om inte detta vore nog så har också fraktpriserna från Kina skenat i höjden och ligger just nu på en nivå som är 5 ggr så hög som normalt." - BEVI

Detta medför att vi tvingas tillfälligt lägga till en ytterligare materialkostnad på priserna(inräknat i priserna ni ser idag). 

Vi kommer att ha bevakning med leverantören och givetvis justera denna extra materialkostnad löpandes och hoppas på att vi så snabbt som möjligt kan komma ner på normala nivåer igen inom kort.

Tack för Er förståelse!

BEVI är ett av Nordens största företag inom
elektriska drivsystem och kraftgenerering. 

Sedan 1931 har BEVI tillverkat elmotorer till olika industrier världen över. Elmotorerna står i centrum för deras verksamhet och de ligger i absolut framkant när det gäller produktutveckling av energieffektiva elmotorer. 

Korta leveranstider och egen produktionsanläggning gör att de snabbt kan ta fram specialmotorer för alla miljöer, även de mest krävande. 
BEVI erbjuder även ett omfattande sortiment av generatorer, transmissioner, kraftelektronik, komponentmaterial och startutrustningar. 

Effektiva processer och pålitliga produkter är inte de enda parametrarna som utgör grunden i deras erbjudande. För att möta kundernas behov av tekniskt stöd och god logistik har de utvecklat en effektiv organisation med 90 anställda som har kapacitet och kunskap att ta hand om helheten, oavsett bransch.
BEVI utför även specialtillverkning och kvalificerad service för bl a kärnkraftverk, processindustrier m fl. 

Kort om IE3 + Frekvensomriktare
Byt motor och spara energi och pengar!
Ett byte till en modern elmotor klass IE3 betalar sig typiskt inom 1-2 år, 
därefter är allt vinst.

En IE3 motor + frekvensomriktare i ett fläktaggregat får samma eller bättre verkningsgrad än ett EC-motorstyrt aggregat. Uppgradera ert befintliga aggregat med frekvensomriktare och en ny IE3 motor och få en återbetalningstid på ca 0,5-2 år kontra utbyte av fläktaggregat som ger en återbetalningstid på 10-25 år.

Det är också en fördel att använda standardprodukter, då de ofta har ett lägre pris och att de är lagervara hos oss och enkelt kan bytas ut snabbt vid t.ex. service.

BEVI - Standardmotorer

Produktlänkar

Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden    Telefon: 0142 - 29 06 60    E-post: info@drivhuset.nu

© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade   |   Om cookies   |   Sitemap   |    Användarvillkor   |   Säkerhetspolicy   |   Miljöpolicy