HEM / Webbshop / Flödesmätare

Flödesmätare - Siemens MAGFLO

Flödesmätare för VA, dricksvatten, slam & kemikalier

Elektromagnetisk flödesmätare för elektriskt ledande vätskor. Mäter volymflöde och totalvolym, även för debiteringsändamål. Storlekar DN2 - DN2000. Kan verifieras på plats.

Det som gör MAGFLO Helt Enkelt Bättre

MAGFLO flödesmätare hjälper dig att mäta flöden på ett enklare sätt. Oavsett om det gäller installation, driftsövervakning eller kontinuerlig verifiering av noggrannheten kan användaren lita på att MAGFLO förbättra hela verksamhetskedjan.

Raksträckor före och efter mätaren?
Med MAG5100W i storlekarna DN15-DN300 behövs inga raksträckor enligt godkännande MID MI-001. I annat fall gäller 5xDN före och 3xDN efter mätaren för att uppnå högsta mätnoggrannhet.

Den perfekta mätaren för alla vattenapplikationer

Datablad - Välj Rätt Flödesmätare

Produktlänkar

Tekniska data

Större flexibilitet

 • Brett produktprogram
 • Kompakt- eller separatinstallation med samma transmitter och mätrör
 • Kommunikationsplattform USM II, ger enkel integrering med andra system

Enklare driftsättning

 • SENSORPROM medger omedelbara mätning direkt från start
 • Användarinställningarna lagras automatiskt i SENSORPROM

Enklare drift och underhåll

 • Inga rörliga delar
 • Robusta konstruktioner och material
 • Enhetligt användargränssnitt för alla MAGFLO-produkter

Enklare service

 • Transmittern kan bytas utan programmering. SENSORPROM uppdaterar automatiskt alla inställningarna efter initieringen.

Utrymme för tillväxt

 • Plug & Play-kommunikationsmoduler finns för olika bussprotokoll
 • Tillvalsmoduler medger framtida uppgradering utan investering i ny flödesmätare.

Diagnostik:
Tillämpningar och mätningar

 • Identifiering i klartext och med fellogg
 • Felkategorier: funktion, varning, permanent och allvarligt
 • Självtest av transmitter inklusive utsignal och noggrannhet
 • Mätrörs test
 • Flöde över Qmax
 • Tomt rör, delvis fyllt, låg ledningsförmåga, smutsiga elektroder
 • Systemverifiering med MAGFLOverifikatorn

Dokument Länkar

Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden    Telefon: 0142 - 29 06 60    E-post: info@drivhuset.nu

© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade   |   Om cookies   |   Sitemap   |    Användarvillkor   |   Säkerhetspolicy   |   Miljöpolicy